CFD-handel

Differansekontrakter åpner for helt nye handelsmuligheter som ikke er mulig å oppnå gjennom tradisjonell handel i aksjer, valuta eller andre instrumenter. Den engelske termen contract for difference (CFD) har blitt den vanligste betegnelsen for disse instrumentene også her i Norge, og mange nettmeglere tilbyr nå disse. Her kan du lære mer om CFD-handel.

CFD-er brukes til å oppnå inndirekte eksponering mot aksjer, valuta, kryptovaluta, råvarer, derivater og mer. Vi liker spesielt hvordan CFD-er kan benyttes i forhold til valuta og kryptovaluta, og vil omtale dette i detalj her.

Valutahandel på nett: Å handle valuta innebærer høy risiko og passer ikke alle. Valutatrading med derivater er først og fremst en handelsform som kun er egnet for profesjonelle tradere med inngående kunnskap om tilknyttet risiko. Det anbefales som et minimum at man forstår risikoen før man begynner. Markedet er nå åpent for private handlere, og er derfor ikke lukket for profesjonelle aktører. Brukervennlige handelsplattformer, stort utvalg i nettmeglere og en lavere inngangspris enn tidligere har åpnet markedet. Mange interesserer seg for trading, derivatmarkedet og valutahandel. Selv om tilgangen har blitt betydelig bedre, betyr ikke dette at kravet til kvalifikasjoner er endret. Handel med valuta innebærer høy risiko.

Hver gang man foretar en transaksjon i valutamarkedet foregår det et samtidig kjøp og salg. Eksempelvis hvis man kjøper euro i bytte med norske kroner.

Hvordan handle valuta på nettet med CFD-er?

Handel med valuta må utføres via en nettmegler, valutamegler, bank eller et meglerhus. Det vanligste er å benytte en nettmegler. Detaljer om anbefalte nettmeglere finnes nedenfor, med ytterligere informasjon om hva trenger for å begynne å handle valuta og verdipapirer på nett.

Det finnes mange meglere å velge mellom hvis man skal handle ordinære valuta. Skal du handle kryptovaluta slik som bitcoin eller annen valuta, er det som regel derivater av disse som handles, og ikke kryptovalutaen i seg selv. Det gjelder også dersom du handler CFD-er, da man ikke handler valutaen i seg selv, men et derivat som reflekterer den underliggende valutaen.

Den som handler valuta på nett, bør alltid være sikker på at risikoen er forstått. Handle kun for penger du har råd til å tape. Merk også at de fleste som velger å handle valuta og kryptovaluta gjennom derivater vil tape pengene sine.

Valg av nettmegler

Hvilken valutamegler man til slutt velger beror på krav til programvaren, hvilke typer handler som tilbys, samt hvilke priser de opererer med. Mange meglere er trygge å bruke, men det finnes også meglere som opererer uten lisensordringer og fullstendig uten reguleært oversyn. Har megleren en regulering i EU eller i det minste regulert av en offisiell myndighet? Dette bør være et minstekrav. Vi foreslår at du åpner en konto hos en allerede kjent og populær nettmegler slik at du er i stand til å gjøre opp din egen vurdering og finne megleren som du vil bli mest fornøyd med.

Hvorfor handle valuta i derivatmarkedet?

  • God likviditet – Valutamarkedet består av enormt mange kjøpere og selgere. Det medfører at likviditeten (betalingsevnen) er høyere enn i noe annet finansmarked. Som et resultat blir kostnaden for hver transaksjon svært lav og handler kan foregå svært hurtig.
  • Logisk marked – Valutakurser svinger i takt med forventninger til økonomiske utsikter.
  • Handle på margin – Ved å gire din investering kan du handle for så mye som 400 ganger det beløpet du selv risikerer.
  • Døgnåpent – Valutamarkedets åpningstid er helt fra søndag klokken 22:15 til og med fredag klokken 21:30.
  • Råvarehandel – Valutameglere tilbyr vanligvis også handel i gull ettersom det ansees som en egen valuta. Du kan dessuten spekulere i sølv, olje, og aksjeindekser uten å måtte betale kurtasje.
  • Lav inngangspris – Man kan åpne en mini-konto ved å sette inn bare noen få kroner. De beste betingelsene og prisene får man derimot ved å åpne en standardkonto eller bedre.

Dersom du har sans for å forutse svingninger i valutakursene og er villig til å ta enkelte sjanser er valutahandel uten tvil noe du bør prøve ut. Handel med valuta byr på muligheter såvel som risiko og passer ikke alle. En investors viktigste prinsipp er å aldri investere mer penger enn man har råd til å tape.