Daytrading

Daytrading i valuta, aksjer og andre aktiva og finansielle instrumenter. Hvis du ønsker å være en aktiv daytrader, også kalt intradagtrader, er noe av det første du må gjøre være å bli oppmerksom på risiko. Det er nemlig risiko som er nøkkelordet innen all daytrading, og trading generelt. Forstår du risikoen, og klarer å håndtere denne på en fornuftig måte, så har du egentlig forstått det viktigste. Dette med å forstå risioko gjelder spesielt dersom man handler i derivater, og det er jo nettopp derivater de fleste daytradere ønsker å handle. Vanlig aksjehandel har mange begrensninger som ikke nødvendigvis eksisterer i derivathandel. Et derivat er, om du ikke vet dette, et finansielt produkt som baserer sine verdier på noe underliggende, for eksempel en underliggende valutakurs.

Det finnes mange nettmeglere som tilbyr netthandel i valuta. Mange av disse er svært gode, men noen er også direkte svindel eller opererer i et gråsone-marked med tvilsom regulering eller ingen offentlig regulering i det hele tatt. Det er defor viktig å være sikker på at man velger en god og riktig nettmegler når man skal handle i valuta, aksjer, råvarer, kryptovaluta eller annet.

Det er mange ulike tilnærminger til handel. Man kan handle aktivt gjennom daytrading, der man selger alle sine posisjoner før børsene stenger. Eller man kan investere i lengre eller kortere perioder, der man kjøper valuta, aksjer eller derivater som man holder i flere dager, uker eller måneder.

Sannsynligvis det viktigste enhver trader kan gjøre er å bruke mer tid på å forstå risikoen ved de instrumenter man ønsker å handle i. Den som forstår risikoen, vet også hvor stort tapet kan bli og kan justere dette etter egne preferanser, slik at man ikke taper mer enn man kan tåle. Dessuten er det å forstå risiko kritisk dersom man skal identifisere muligheter som det kan være verdt å satse på. Handel i valuta innebærer betydelig risiko, og det å forstå hvilken risiko man tar ved å gå inn eller ut av posisjoner i markedet, har store fordeler. Risikoforståelse er derfor noe av det viktigste ved handel i valuta.

Handel i derivater, valuta, aksjer og andre finansprodukter kan utføres via en nettmegler. Her kan du lære mer om hvordan man handler i valuta på nett, og hvordan dette utføres via en bank eller nettbaserte tjenester. Den vanligste måten for personlige tradere innen valutahandel er å utøve daytrading i derivater som relaterer seg til valutakurser.