Svindel

Unngå svindel, bedrageri og økonomiske faremomenter. Enten du ønsker å etablere en god personlig økonomi, drive et profitabelt foretak, ellr bli rik, så er det viktig å være observant på det som finnes av bedrag og svindelforsøk.