Strategi og risiko i forex markedet

Valutamarkedet og Forex gir mange muligheter for tradere, men tilsvarende kan man også risikere å tape penger. Lær deg litt om strategi og risiko i valutahandel.

strategi risiko valuta trading forex
26. mai 2024 av TJEN 1 MILLION / Trading

Valutahandel gir muligheter, men ikke uten risiko. Vi skal nå se på hvilke strategier som kan hjelpe deg å begrense risiko uten å nødvendigvis samtidig begrense muligheten til profitt.

Dette markedet oppfører seg veldig annerledes enn andre markeder! Tempoet, volatiliteten, og den enorme størrelsen på valutamarkedet er forskjellig fra alt annet i det finansielle verdenen.

Valutamarkedet er ukontrollerbart – ingen separat hendelse, individ eller faktor styrer dette markedet. Det er derfor hva økonomer kaller et «perfekt marked», eller et effisent marked – altså et marked hvor prisen reflekterer all tilgjengelig informasjon.

Dine strategier for risikohåndtering i valutamarkedet må blant annet omfatte: Uventede korrigeringer; tapte betalinger; forsinkede bekreftelser på betalinger og tilgodehavende; urolige variasjoner i kursene; og divergens mellom bankanvisning og mottat kontraktspris.

Sette stop-loss i valutamarkedet

Stop-loss ordre tillater tradere å sette en utgangsverdi for alle trade man taper på. Stopp-loss ordre hjelper deg som trader til å kontrollere risiko ved å kutte tapene tidlig. Stopp-loss ordre er ikke-intuitive fordi du vil helst ikke at de skal inntreffe, men til syvende og sist vil du være glad for at du har satt dem! Når du kobler ut logikken er det lett å bli styrt av grådighet.

Du bør sette din stop-loss ordre nærmere åpningsprisen enn en limit-ordre. Dette er imidlertid bare en generell regel.

Tekniske trades i valutamarkedet

Trade som en teknisk analytiker i valutamarkedet. For å forstå det fundamentale bak en investering i valutamarkedet må man også forstå den tekniske analysemetoden.

Når din fundamentale og tekniske signaler peker i samme retning, så har du en god sjanse til å gjøre en vellykket trade, spesielt dersom du har etablert gode rutiner for håndtering av penger plassert i markedet. Vårt forslag er at når du trader i valutamarkedet bør du benytte en enkel teknisk analyse med basis i støtte- og motstand, og Fibonacci-sporing.

Handel på margin

Det som på engelsk kalles Leveraged trading, eller giring på godt norsk, gir nye muligheter innen valutatrading. Imidlertid øker også risikoen for tap dersom man handler på margin. I verste fall taper man alt man har investert, og det må man alltid ta høyde for når man driver med valuta handel.

Risikokapital og valuta trading

Risikokapital er det du har av penger som du har råd til å tape uten at det går på bekostning av din levestandard. Med disse pengene kan du investere i det du føler deg kompetent til, for eksempel spekulasjon i forex markedet. Du skal aldri investere mer i høy-risiko-investeringer enn det du har råd til å tape.

Ingen ønsker å tape penger, men når det gjelder trading i forex markedet er dette umulig. Alle tradere vil før eller siden tape penger. Imidlertid er det det toale du sitter igjen med som betyr noe.

De som lykkes med trading gjør det fordi de bruker sin risikokapital på en fornuftig måte som gir avkastning over tid. Man kommer ofte langt med erfaring og kunnskap, men det viktigste av alt for en trader er å kontrollere risikoen og å ha stålkontroll på nedsiden.

eToro gratis demo

Prøv eToro (Gratis demo)

Super-populære eToro har millioner av brukere, og har blitt en favoritt blant tradere i Norge. Her kan du prøve en gratis demo av eToro (bytt til en ekte konto og handle med egne penger når du ønsker).

Valutahandel

Hvordan lykkes med valutahandel

Valutaspekulanter handler i derivater. Det er altså ikke slik at de veksler fiatvalutaer direkte. Når valuta handles, er det også mulig å tape penger, og mange ville være tjent med å se på risikoen før de begynner å tenke på mulig avkastning.

Forex valuta ordbok

Forex ord og valuta uttrykk

Forex markedet er komplisert, men det er mulig å lære seg de grunnleggende ord og uttrykk som brukes blant tradere.

Valutamegler demo

Valutamegler med gratis demo

En valutamegler (nettmegler for handel med valutaderivater) må benyttes dersom man ønsker å handle valuta over internett. Noen nettmeglere tilbyr også gratis øvelseskonto.

Valutahandel i praksis

Valutahandel i praksis

Valutahandel er ikke spesielt komplisert å begynne med, men innebærer betydelig risiko. Med en gratis demo uten bruk av virkelige penger kan alle få en risikofri introduksjon til valutahandel i praksis.

Er valutahandel bare for nerder?

Er valutahandel bare for nerder?

Suksess i valutahandel krever som regel intelligens og at man følger godt med i markedet, men visste du at det finnes tjenester som lar deg kopiere andre tradere?

Tjen penger på internett

Hvordan tjene penger på internett

Mye rart har blitt skrevet om det å tjene penger på internett - mye er bløff, tull og svindel! Her er en liten guide som lærer deg hvordan du virkelig kan bruke internett til å tjene penger.

Automatisk valutahandel

Automatisk valutahandel

Automatisk valutahandel er et ganske så dødfødt konsept, men i teorien finnes det også muligheter for at det skulle være mulig hvis man hadde unik programvare.

Forex diagrammer

Forex diagrammer

Slik leser du forex diagrammer.

Psykologi

Psykologi i valutamarkedet

Psykologi er en vesentlig del av all finansiell aktivitet. Det er ikke bare penger i bevegelse, for bak hver handel er det som regel et menneske som tar en beslutning, direkte eller indirekte.