Skatt og skattefradrag ved valutahandel

Skatt ved handel i valuta må man ikke unngå å betale. Tap ved trading og investering gir skattegradrag. Beskatning av gevinst i valutahandel er satt tilsvarende annen kapitalbeskatning.

27. mai 2024 av TJEN 1 MILLION / Skatt

Lær deg det viktigste om skatt og skattefradrag ved trading og handler i valuta.

Skatt ved handel med valuta følger i Norge norsk lovgiving. Skattereglene ved valutahandel er relativt enkle å sette seg inn i. Beskatning er uavhengig av hvilket land nettmegleren din befinner seg i, det gjeldende er hvor du er lokalisert når du utfører tradingen blir utført.

Gevinst i valutahandel går som kapitalinntekt og er skattepliktig. Dersom du oppnår fortjeneste eller tap i valutamarkedet, gir dette utslag i skatteberegningen.

Skattesats er 28 prosent av fortjenesten.

Handel med valuta - Skatteloven om kapitalinntekt gjelder

Profitt og tap fra året før skal føres opp i årets selvangivelse. Ved gevinster i pengemarked gjelder følgende regler, beregnes skatt på inntekt som kapitalinntekt, og i tillegg skal eventuelle kursgevinster skal også beskattes ved realisasjon (for eksempel beregnes det kapitalskatt dersom du har overført norske kroner til en dollarkonto, og senere tar ut penger i norske kroner med gevinst i forhold til det opprinnelige beløpet). Tap i forex er fradragsberettiget, men i motsetnig til aksjer får du ikke skjermingsfradrag.

Formuesskatt på beholdning på valutakonto beskattes som annen kapitalformue. Dersom du har pengene stående hos en utenlandsk nettmegler vil ikke disse rapportere inn om formuen til norske myndigheter, og du vil selv være pliktig til å rapportere inn eventuelle innskudd i valutakonto i utlandet. Handelsposisjoner som er åpne (aktive handler) fra overgangen fra forrige år og over nyttår beskattes også, men dette vil være uaktuelt for de aller fleste tradere, da normalen er å fullføre enhver handel innen ett handelsdøgn.

Selvangivelsen

For utfyllelse i selvangivelsen skal dette føres under kapitalinntekt. For veiledning til utfylling og øvrige spørsmål om skatt og valutahandel kan det være hensiktsmessig å ta kontakt med Skatteetaten eller ditt lokale Ligningskontor, her får du gratis hjelp.