Skatt på valutahandel

Valutagevinster beskattes med 28% kapitalskatt. Tilsvarende får du fradrag for valutatap. Les mer om skattereglene ved handel i valuta her.

skatt valutahandel
26. mai 2024 av TJEN 1 MILLION / Skatt

Regjeringen er den øverste myndighet som fastsetter skattesatsen på avkastning og tap i finansielle instrumenter. Dagens satser er på 28%, og er den samme skatteprosenten som andre kapitalinntekter (renter, aksjegevinster, og så videre).

Selv om du benytter en utenlandsk valutamegler slipper du ikke unna skatt på valutatrading. Det er derfor viktig at du rapporterer inn alle inntekter fra tradingen, selv de inntektene som ikke er registrert hos skattemyndighetene. På den måten har du gjort din del av jobben, og har rent mel i posen.

Skatteetaten kan granske deg 10 år tilbake i tid, så det gjelder å ha god oversikt over inntekter og tap når man driver med trading.

Kjøp en ringperm, og bruk et regneark (for eksempel Microsoft Excel eller OpenOffice Calc, sistnevnte er gratis) til å loggføre gevinster og tap. Det krever igrunn veldig lite å loggføre tap og gevinster, men om du først begynner å se på dette den dagen skattefuten står på døren med ordre om bokettersyn, da er man litt sent ute...

Enkelte nettmeglere har svært gode systemer som hjelper deg å holde oversikt over gevinst og tap, og som lar deg eksportere dette til ulike filformater.