Hva er best: Kapitalinntekt eller lønnsinntekt?

De fleste mennesker i samfunnet i dag lever av lønnsinntekt. Har du noen gang spurt deg selv hvorfor det ikke er flere som ikke lever utelukkende av kapitalinntekt?

Kapitalinntekt og lønnsinntekt

Kapitalinntekt er når pengene dine jobber for deg. Lønnsinntekt er når du jobber for pengene dine. Hva er best? Hvilken type inntekt tror du skaper de rike menneskene i samfunnet?

26. mai 2024 av TJEN 1 MILLION / Penger

Kapitalinntekt er kort forklart den fortjeneste man oppnår som følge av en kapitalplassering.

Lønnsinntekt er penger du tjener ved å jobbe. Du arbeider X antall timer, hvilket gir deg Y antall kroner i lønn. Eller du kan ha en annen lønnsmodell som går på provisjon, prestasjoner, fast månedslønn eller lignende.

Valutahandel beskattes som kapitalinntekt, fordi du bruker penger til å tjene mer penger (mer om valutahandel og skatt).

Derfor liker vi kapitalinntekt

Penger kan brukes, og det er "kjekt å ha". De kan brukes til å kjøpe det du ønsker deg, både av materielle goder slik som et hus, biler, en datamaskin, og du kan kjøpe immaterielle goder, slik som en ferie, eller frihet. Ja, med nok penger kan du "kjøpe" frihet, og med det mener vi frihet til å velge hva du skal bruke tiden din på. Du kan også være gavmild og gi bort penger, og forbedre andres liv og levevilkår. I motsetning til staten skal ikke vi legge oss bort i hvordan du bruker dine penger.

Du trenger ikke bruke penger til å kjøpe noe. Du kan også investere, trade eller forvalte penger på strategisk vis.

Valutahandel, aksjer, obligasjoner, spekulasjon i eiendom og kunst er mulige måter å bruke penger på som gir pengene dine mulighet til å vokse.

En enklere definisjon av lønnsinntekt og kapitalinntekt er denne:

  • Lønnsinntekt: Du jobber for penger.
  • Kapitalinntekt: Pengene dine jobber for deg.

Hvem i samfunnet kommer best ut økonomisk? Det er som regel de som har klart å bygge opp et økonomisk grunnlag, og som videre bruker pengene sine produktivt.

Lønnsinntekt kan være en kilde til å bygge et økonomisk grunnlag, men du er tjent med å lære deg mer om hvordan du bygger kapitalinntekt allerede nå. Hvorfor? Kanskje er kapitalinntekter et kapittel langt frem i tid for deg, men du kan allerede nå få erfaringer som gjør deg i stand til å skape en betydelig kapitalinntekt.

Husk: Online trading er en risikabel aktivitet, og profitt er ikke garantert.