Aksjeordboken: Vanlige ord og uttrykk i aksjehandel

Her er noen vanlige ord og uttrykk som ofte benyttes av de som holder på med aksjer, valuta og valutahandel. Bli kjent med terminologien som alle tradere bør kunne.

Ord og uttrykk
26. mai 2024 av TJEN 1 MILLION / Aksjehandel

Arbitrasje / valutaarbitrasje - Kjøp eller salg av et instrument og samtidig ta en lik og motsatt posisjon i en relatert markedet, for å dra nytte av små prisforskjeller mellom markeder.

Ask (Salgspris / tilbud) - Den prisen som markedet er villig til å selge en bestemt valuta for i en differansekontrakt eller i annen valutakontrakt. For denne prisen, så kan kjøperen kjøpe hovedvalutaen. I et valutapar er ASK alltid vist på høyre side av noteringen av valutaparet. For eksempel i noteringen USD/CHF 1.4727/32, er salgskurs 1,4732, som betyr at du kan kjøpe en US dollar for 1,4732 sveitsiske franc.

Balance of Trade - Verdien av et lands eksport minus import.

Bar Chart - En type diagram som består av fire viktige punkter: de høye og de lave prisene, som danner den vertikale linjen, åpningsprisen, som er markert med en liten horisontal linje til venstre for baren, og sluttkursen, som er markert med en liten horisontal linje rett ved baren.

Basisvaluta (Base currency) - Den første valutaen i et valutapar. Det viser hvor mye basisvalutaen er verdt målt mot andre valutaer. For eksempel, hvis USD/CHF sats tilsvarer 1,5215 da en dollar er verdt CHF 1,5215 i FX markedene, er det US Dollar normalt regnes som 'base' valuta for sitater, noe som betyr at sitater er uttrykt som en enhet på $ 1 USD pr annen valuta sitert i par. Den primære unntak fra denne regelen er britiske pund, euro og australske dollar.

Bear marked - Et marked preget av fallende priser.

Bid - engelsk term for kjøperens tilbud. Bid er den prisen som markedet er villig til å kjøpe en bestemt valuta for i en differansekontrakt eller annen valutakontrakt. Til denne prisen kan kjøperen selge hovedvaluta, som er vist på venstre side av noteringen. For eksempel i noteringenUSD/CHF 1.4727/32 er kjøpskurs 1,4727; betyr at du kan selge en US dollar for 1,4727 sveitsiske franc.

Bid / Ask Spread - forskjellen mellom kjøpskurs og salgskurs.

Bruttonasjonalprodukt - Total verdi av et lands utgifter og inntekter innenfor landets fysiske grenser samt investeringer og inntekt/utgifter fra arbeid i utlandet.

Bull marked - Et marked preget av stigende priser.

Cable - (slang blant forex tradere) henviser til valutakursen på Sterling / US Dollar. Kallenavnet har den fått på grunn av at noteringen til dette valutaparet opprinnelig ble overført via en kabel over Atlanteren i begynnelse på midten av 1800tallet.

Candelstick Chart - Et diagram som angir trading range for en dag eller annet tidsintervall, og angir samtidig åpningskurs og sluttkurs. Hvis åpningsprisen er høyere enn det pris ved stenging, er rektangelet mellom den åpne og lukkede prisen skyggelagt (grå/svart). Hvis prisen ved stenging er høyere enn åpningspris, er det området av diagrammet ikke skyggelagt (hvit). Fargene rød/grønn benyttes også noen ganger.

Daytrader og daytrading - Spekulanter som tar posisjoner i råvarer som deretter likvidert før utgangen av samme handelsdag kalles en daytrader, og aktiviteten traderen utfører kalles daytrading.

Derivater - En kontrakt om at endringer i verdi i forhold til prisbevegelser av en nærstående eller underliggende kontrakt, fremtidige kontrakter eller andre fysiske instrument. En opsjon er den vanligste derivatinstrumentet.

Devaluering - Overlagt nedjustering av en valuta er prisen, normalt ved offisielle kunngjøringen.

End Of Day Order (EOD) - Et pålegg om å kjøpe eller selge til en bestemt pris. Denne ordren forblir åpen til slutten av handelsdøgnet.

Federal Reserve (Fed) - Sentralbanken i USA.

Foreign Exchange - (Forex, FX) samtidig kjøp av en valuta og salg av en annen, på norsk kjent som valutahandel eller valutatrading.

Forward - Forwards er en avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge et underliggende verdipapir. Pris og dato for den fremtidige handelen er forhåndsbestemt. Oppfjørsformen foregår i OTCmarkedet.

Fundamental analyse - Analyse av økonomisk og politisk informasjon med sikte på å bestemme fremtidige bevegelser i et finansielt marked.

Futures Kontrakt - En forpliktelse til å utveksle en kontrakt eller et instrument til en fastsatt på pris på en fremtidig dato. Den primære forskjellen mellom en Futures kontrakt og en Forward kontrakt er at Futures vanligvis handles over børs, mens Forwardskontrakter handles i OTC (Over The Counter) markedet. En OTCkontrakt er enhver kontrakt som ikke omsettes på en børs.

Hedging - En posisjon eller kombinasjon av posisjoner i markedet som reduserer risikoen for en primærposisjon.

Inflasjon - En økonomisk tilstand der priser på forbruksvarer stiger. Dersom inflasjonsgrad vokser raskere enn inntektsnivået virker inflasjon nedbrytende på kjøpekraft.

Interbankpriser - Valutakursene som store internasjonale banker opererer med.

Justering - Offisiell handling av valutakursen, enten ved endring i den interne økonomiske politikken for å rette en betalingsubalanse eller i den offisielle valutakursen.

Kryssrate - (engelsk: cross currency) En utenlandsk valutatransaksjon der en utenlandsk valuta handles mot en annen valuta. For eksempel, EUR / GBP

Ledende indikatorer - Statistikk som anses å forutsi fremtidig økonomisk aktivitet. Nyheter og forventninger til nyheter som indikerer videre retning i valutahandelsmarkedet.

Leverage - Også kalt margin. Beløpet som brukes i en transaksjon og de nødvendige innskudd som fungerer som sikkerhet for denne transaksjonen.

Likviditet - Muligheten for et marked til å akseptere store transaksjoner med minimal eller ingen innvirkning på prisstabilitet.

Limitordre - En ordre med restriksjoner på den høyeste prisen som skal betales eller minsteprisen skal mottas.

Margin - Den nødvendige egenkapitalen som en investor må sette inn på sin valutakonto, et innskudd som fungerer for en sikkerhet for en handelsposisjon.

Margin Call - En forespørsel fra en megler eller forhandler om å skyte inn ytterligere midler eller en annen form for sikkerhet, for å garantere oppretholdelsen av en posisjon som har beveget seg mot kunden.

Markedsrisiko - Eksponering for endringer i markedspriser.

Motstående valuta - (engelsk: counter currency) Den sistnevnte valuta oppført i et valutapar.

Nedvurdering - (engelsk: depreciation) Et fall i verdien av en valuta som følge av markedskreftene.

Notat - En veiledende markedspris av valutakurser, som normalt brukes kun for informasjon.

Over the Counter (OTC) - Brukes til å beskrive enhver transaksjon som ikke er gjennomført gjennom en børs.

Pips - Den minste enheten av pris for enhver utenlandsk valuta. Sifre legges til eller trekkes fra fjerde desimal, altså 0,0001. Pips blir i noen tilfeller også benevnet «points».

Politisk risiko - Eksponering for endringer i statlig politikk som kan ha en negativ effekt på en investors posisjon.

Posisjon - Nettobeholdning av en gitt valuta.

Rally - En bedring i pris etter en periode med nedgang.

Revaluering - En økning i valutakursen som følge av intervensjon fra en sentralbank. Motsatte av devaluering.

Risiko - Eksponering for usikker endring, oftest brukt med negative følger av negativ endring.

Roll - Over Prosess hvor oppgjør av en avtale er fremskyndet til nestkommende virkedag. Kostnaden ved denne prosessen er basert på rentedifferansen mellom de to valutaene.

Shorting - Salg av en valuta eller instrument som ikke eies av selgeren. Å shorte er et engelskimportert og fornorsket verb basert på uttrykket.

Spotpris - Den gjeldende markedsprisen til en valuta i forhold til en annen valuta. Oppgjør av spot transaksjoner skjer vanligvis innen to virkedager.

Spread - Forskjellen mellom kjøpskurs og salgskurs.

Startmargin - (engelsk: initial margin) Det første innskuddet som kreves for å inngå en posisjon som en garanti på fremtidige resultater.

Stengt Posisjon - (engelsk: Closed Position) Eksponering i utenlandsk valuta som ikke lenger eksisterer. Prosessen med å stenge en posisjon består i å selge eller kjøpe en viss mengde valuta og å oppveie en lik mengde av den ledige stillingen.

Stop Loss - Ordretype der en åpen posisjon blir automatisk likvidert på en bestemt pris. Ofte brukt for å minimalisere eksponering for tap hvis markedet beveger seg mot en investors posisjon. Som et eksempel, hvis en investor har en langsiktig investering i USD til 266.27, kan det hende de ønsker å sette inn en stop loss ordre på 265,43, noe som ville begrense tapene dersom dollaren svekkes, dog muligens noe under 265,43.

Støtte og motstand - Sentrale begreper i teknisk analyse og indikerer en bestemt pris nivå der analysen konkluderer at folk vil selge (på motstand) eller kjøpe (på støtte).

Støttenivåer og motstandsnivåer - metode som brukes i teknisk analyse og indikerer et bestemt pristak og prisgulv der en gitt valutakurs vil kunne korrigere seg selv.

Teknisk analyse - En metode som har som hensikt å forutsi fremtidige endringer i valutakurser ved å analysere data fra valutahandelsmarkedet, dvs. historisk prisutvikling og gjennomsnittlige priser, volum og annet.

Tick - En minimumsendring i pris, opp eller ned.

Transaksjonskostnad - kostnaden ved å kjøpe eller selge et finansielt instrument. Transaksjonsdato er datoen der handelen oppstår.

Underskudd - En negativ handelsbalanse.

Urealisert gevinst / tap - Den teoretiske gevinst eller tap på en posisjon verdsatt til markedskurs, som bestemmes av megler etter eget skjønn.

Valuta - Enhver form for penger utstedt av en regjering eller sentralbank og brukt som betalingsmiddel og et grunnlag for handel.

Valutaappresiering - (engelsk: appreciation) En valuta sies å få valutaappresiering når det styrker i pris i respons til etterspørselen i markedet.

Valutahandel - Handel med valuta. Spekulativ valutahandel (valutaspekulasjon) har som hovedhensikt å oppnå avkastning på selve handelen, der man kjøper en valuta som man forventer vil stige i verdi i forhold til den valutaen man selger. Valutahandel kan også ha andre formål, for eksempel dersom man skal reise til et annet land og har behov en annen valuta som betalingsmiddel. Mange tenker ikke over det, men når en turist veksler inn en valuta man allerede eier til en en annen valuta opererer denne personen i som en deltagende aktør i valutahandelsmarkedet. Valutahandel er lovlig men skattepliktig i Norge. Inntekter ved gevinst fra handel i valuta beskattes som kapitalskatt på 28 prosent, mens man får skattefradrag ved tap.

Valutamegler - Et firma som fungerer som et mellomledd og som setter sammen kjøpere og selgere.

Valutapar - De to valutaer som utgjør en utenlandsk valutakurs. For eksempel EUR / USD.

Valutarisiko - sannsynligheten for en negativ endring i valutakurser.

Valutasymboler - forkortelser av valutanavn. Noen eksempler er AUD Australske dollar, CAD kanadiske dollar, EUR Euro, JPY Japansk Yen, GBP British Pound, CHF sveitsiske Franc.

Volatilitet - En statistisk måling av markedets prisbevegelser over tid. Høy volatilitet henspeiler på et marked med store prisbevegelser, som normalt gir økt risiko men samt større muligheter for økt avkastning i tilfelle vellykket handel.

Økonomisk indikator - En regjerings utstedte statistikk som indikerer nåværende økonomisk vekst og stabilitet. Viktige indikatorer omfatter sysselsetting, bruttonasjonalprodukt (BNP), inflasjon, og detaljhandel.

eToro gratis demo

Prøv eToro (Gratis demo)

Super-populære eToro har millioner av brukere, og har blitt en favoritt blant tradere i Norge. Her kan du prøve en gratis demo av eToro (bytt til en ekte konto og handle med egne penger når du ønsker).

Valutahandel guide

Slik begynner du med valutahandel og aksjehandel

Enten vi snakker valutahandel eller aksjehandel: Dette krever relativt lite startkapital, og de grunnleggende prinsippene er enkle å forstå. Les vår guide for nybegynnere om hvordan du begynner å handle aksjer og valuta.

Valutahandel for nybegynnere

Valutahandel for nybegynnere

Valutahandel krever begrenset med startkapital, og de grunnleggende prinsippene er enkle å forstå. Les vår lille guide om hvordan du begynner med å handle valuta.

Aksjer og valuta for begynnere

Aksjehandel og valutahandel for begynnere

Valutahandel og vanlig aksjehandel er relativt billig og enkelt å sette seg inn i. Man kan begynne med gratis demoer hos nettmegler, og etter at man er komfortabel med risikoen kan man satse egne penger på trading. Risiko vil det alltid være.

Valutahandel guide

Valutahandel: En generell innføring

Valutahandel kan være vanskelig å forstå for den som kun har handlet i aksjemarkedet. De fleste tradere i valutamarkedet handler med belåning og benytter derivater, og dette er en stor overgang for daytradere som tidligere kun har handlet aksjer. Her er en generell innføring til handel med valuta.

Valutahandel introduksjon

Introduksjon til valutahandel

Valutahandel går ut på å kjøpe og selge valuta. Valuta handles alltid i par, og du kjøper og selger samtidig.

Lykkes med valutahandel i Norge

Lykkes med valutahandel i Norge

Sliter du fortsatt med den gamle megleren din, men har ventet med å bytte? Nå er kanskje tiden inne for å revurdere hvilken handelsplattform du skal benytte.

Valutahandel

Valutahandel for begynnere

Valutahandel er risikabelt, og selv om det kan medføre profitt er det vel så viktig å være klar over at det kan innebære tap: De fleste tradere taper faktisk penger.

Valutahandel skole

Din første leksjon i valutahandel

Vet ikke hva "Forex" står for, men ønsker å lære mer om det? Velkommen til ditt neste steg! Vi vil gjøre det enkelt for deg å lære det grunnleggende om valutahandel.

Tjen penger på internett

Hvordan tjene penger på internett

Mye rart har blitt skrevet om det å tjene penger på internett - mye er bløff, tull og svindel! Her er en liten guide som lærer deg hvordan du virkelig kan bruke internett til å tjene penger.