Valutahandel: En generell innføring

Valutahandel kan være vanskelig å forstå for den som kun har handlet i aksjemarkedet. De fleste tradere i valutamarkedet handler med belåning og benytter derivater, og dette er en stor overgang for daytradere som tidligere kun har handlet aksjer. Her er en generell innføring til handel med valuta.

Valutahandel guide
26. mai 2024 av TJEN 1 MILLION / Aksjehandel

Valutahandel kan være risikabelt. Spennende er det også.

Spekulativ handel med valuta innebærer høy risiko, grunnet muligheten til å belåne sine investeringer. Giring kalles dette. Dette kan man for så vidt gjøre med alle typer investeringer, enten det er i aksjer, eiendom, råvarederivater eller annet. På den måten økes risikoen betraktelig, og grunnen til at man ønsker å gjøre dette er selvfølgelig av den grunn at man da kan tjene mye mer penger om antagelsene av markedsretningen er riktig.

Handle valuta i valutamarkedet

Valutamarkedet er det største finansmarked i verden. Før var dette markedet forbeholdt proffene. I dag har vi gode forex-tjenester som kan brukes av folk flest, og mange som tidligere handlet aksjer på børsen har nå gått over til valutahandel. Det store spørsmålet er selvsagt: Hvordan tjener de penger på valutahandel?

  • Langsiktig valutainvestering går ut på å kjøpe en mengde valuta, med tanke på å vente i måneder eller år på at valutaen skal øke i verdi, for så å selge denne valutaen på et senere tidspunkt. Du kan for eksempel kjøpe euro med dine norske kroner, fordi du tror at dollar kommer til å stige i verdi i forhold til norske kroner. Som du sikkert skjønner er prinsippet identisk med aksjehandel, men i stedet for å bytte en aksje mot penger, så bytter vi en valutasort (eks: kroner) mot en annen valutasort (eks: dollar).
  • Kortsiktig valutaspekulasjon kan beskrives som daytrading med valuta. Vanligvis utføres dette gjennom CFD-er. Da handler man ikke valuta direkte, men benytter underliggende instrumenter til handelen. Altså kjøper en valutaderivater. En slik handel har gjerne en varighet på bare noen få minutter eller timer. Dersom du kjøper og selger med bare noen få dagers mellomrom er det også en relativt kortsiktig spekulasjon.

Av overnevnte er kortsiktig valutaspekulasjon det mest interessante, ettersom du kan tjene relativt mye penger på kort tid, selv om du begynner med et ganske beskjedent beløp.

Hvordan begynne med valutahandel på nett

Valutahandel utføres via en godkjent valutamegler.

Se vår liste med nettmeglere som tilbyr ulike former for handel i valuta. Her finner du meglere som er autorisert av offentlige myndigheter, og som tilbyr gode handelsmuligheter, inkludert populære instrumenter som handel med CFD.

Hvis du ønsker å handle mer enn bare valuta, og er interessert i aksjer, råvarer og andre finansielle handelsmuligheter kan du også vurdere å bruke de anbefalte tjenestene.

Hvordan begynne med valutahandel i praksis

Alt er enklere i teorien enn i praksis, så hvordan går man frem den første gangen man skal handle valuta på nett? Det krever som sagt at man har tilgang til en nettmegler. Her er et eksempel på hvordan dette kan foregå i praksis:

La oss si at du starter med å sette inn penger hos en utenlandsk nettmegler, fordi du finner ut at deres tjenester er bedre enn de mindre norske tilbyderne. Du kan da godt overføre norske kroner fra din norske bankkonto. I det øyeblikk pengene overføres, vil imidlertid innskuddet veksles i en annen valgfri valuta (eksempel euro eller dollar). Med denne kontoen kan du kjøpe andre valutaer, for eksempel kan du kjøpe pund, yen, norske kroner, og mange andre valutasorter. Hvis den valutaen du kjøper styrker seg i forhold til den valutaen du vekslet, vil man oppnå positiv avkastning. Det samme gjelder for derivater (valutaderivater). Valutahandel er i utgangspunktet ikke vanskeligere enn dette.

Valutaspekulasjon enkelt fortalt

Valutaspekulasjon er ganske lett å lære seg. Man blir ikke proff over natten selvfølgelig, men det er ikke så mye erfaring og kunnskap som skal til før man kan bli brukbar god til handel med valuta.

Det første du må lære deg er noen sentrale ord og uttrykk:

  • Valutapar og valutakurser. Det sentrale i hver enkelt valutahandel transaksjon er valutaparet og valutakursen. Et valutapar kan for eksempel være paret EURUSD (EUR - Euro og USD - US dollar). Valutaparet EURUSD uttrykkes i en valutakurs, for eksempel 1 Euro = 1.3575 U.S. dollar. Vi sier da at valutakursen på EURUSD er 1.3575. 1000 Euro får du da kjøpt 1 357.5 U.S. dollar.
  • Valutakurser i dagligtalen. Når vi i dagligtalen sier at kursen på dollar er f.eks. 6.10, tenker vi det i forhold til norske kroner, selv om vi ikke spesifiserer at det er dette forholdet vi mener. Vi har altså valutaparet USDNOK (U.S. dollar og Norske kroner).
  • Basisvaluta. Ta valutaparet EURUSD som eksempel, her er EUR basisvalutaen. Den andre valutaen i valutaparet, den som nevnes sist, i tilfellet her USD, er den motstående valutaen.
  • Pip/pips er en tallverdi som representerer endringer i kursen. Eksempelvis hvis EURUSD stiger fra 1,3000 til 1,3100 har vi en pipverdi på 10, eller "10 pips".
  • Forex står for Foreign Exchange, altså "handel med utenlandske valuta".

En valutahandel består av et samtidig kjøp og salg. Når du kjøper en valutasort selger du samtidig en annen. Forøvrig er ikke handelsprinsippet i valutahandel så forskjellig fra all annen handel. Du bytter ikke penger mot en vare eller tjeneste, men du bytter penger mot penger – altså en valutasort i bytte mot en annen valutasort. Handelen i seg selv kan enhver person forstå. Det som gjør deg til en god valutaspekulant er imidlertid om hvorvidt du klarer å kjøpe valuta billg og selge for mer.

Hvilke valuta og valutapar er mest populære blant tradere?

Som trader vet man ikke alltid hva som er smart eller dumt å kjøpe eller selge.

Hvordan kan du vite hvilke valuta du bør kjøpe eller selge for å oppnå størst mulig profitt?

Svaret er at ingen kan vite helt sikkert hva som er lurt å kjøpe, for ingen kan spå om fremtiden. Hva som var lurt å kjøpe vil først vise seg i ettertid. Hemmeligheten ligger i å kunne begrunne sine handler: Hvorfor kjøper du akkurat denne valutaen? Hvorfor selger du allerede nå?

Forskjellen blant tradere, er at den profesjonelle og vellykkede trader kan begrunne sine handler på bakgrunn av kunnskap og tidligere erfaringer.

Du må kunne gi en begrunnelse på hvorfor du vil kjøpe eller selge på et bestemt tidspunkt. Denne begrunnelsen tar utgangspunkt i hva du mener vil påvirke valutakursen. Da begynner vi å nærme oss kjærnespørsmålet i all valutahandel:

Hvordan kan du vite hva som påvirker kursen?

Hvis arbeidsledigheten i Norge går ned, styrker kronen seg. Hvis myndighetene i USA offentliggjør en rapport om finansielle problemer, vil det svekke dollaren.

Problemet er at det finnes tusenvis av variabler som påvirker valutakursen. Derfor er vanlutahandel også svært vanskelig, om det er fundamental analyse du bruker. Fundamental analyse går ut på å analysere markedet ved å studere alle disse tusen variablene. Det må da finnes en enklere måte?

Teknisk analyse, den enkle måten å lykkes på

Teknisk analyse er en måte å predikere valutakursen på. I stedet for å se på faktiske forhold og hendelser som finner sted i verden (slik som arbeidsledighet og endringer av renten) så vurderer vi kun valutakursens historikk. Det er langt enklere med teknisk analyse enn fundamental analyse.

Den enkleste formen for teknisk analyse, er å se på trenden, eller trendbildet. Kort fortalt går det ut på at man ser på den historiske utviklingen til en valutakurs. Hvis dollarkursen har styrket seg dag etter dag de siste 15 dagene, er dette en svært tydelig positiv trend. Det ser ut som at dollar kommer til å stige i morgen også, vi vet det selvsagt ikke, men trendbildet speiler utviklingen.

Teknisk analyse i valutahandel er nøyaktig like enkelt som teknisk analyse i aksjehandel. Du ser etter visse typer signaler, for eksempel en positiv trend. På grunnlag av slike signaler kan du ta en beslutning på om det er lurt å kjøpe eller selge.

Høy risiko gir en potensiell høyere avkastning

En måte å tjene mer penger på i valutahandel, er å øke risikoen. Dette gjøres ved å handle på margin. Du kan da tjene mye penger selv om du investerer bare en brøkdel av dine egne penger. Valutamarkedet i seg selv beveger seg sakte, så om folk flest skal kunne oppnå profitt på handel med valuta, er marginhandel en nødvendighet.

Marginhandel går også under andre navn. Det kalles også giring/å gire, leverage, eller handel på margin. Prinsippet er det samme. Du handler for mer enn hva du investerer.

Eksempel: Du bruker €1.000 euro til en marginhandel i valutamarkedet. Med en leverage på 100 (skrives 1:100) kan du handle valuta for 100 ganger €1.000, altså €100.000. En liten bevegelse i denne valutakursen kan medføre en enorm gevinst for deg.

Baksiden med marginhandel er at en liten bevegelse i valutakursen i feil retning, kan medføre at du taper store deler av investeringen din. For å sikre deg mot for store tap kan du riktignok benytte noe som kalles "stop loss", som er en mekanisme som automatisk avbryter en handel slik at du ikke taper mer enn hva du selv er villig til å tape.

Hvordan begynne å handle

Det første du må gjøre er å registrere deg hos en megler, slik at du kan benytte deres valutaplattform til kjøp og salg av valutaer. På internett finner du svært mange valutameglere, av de vi selv har vurdert er det noen veldig bra, og enkelte som ikke er fullt så bra.

Aksjehandel og andre handelsmuligheter

Mange som spekulerer i valuta ønsker også å være aktive i andre markeder.

Hvis du skal handle mer enn bare aksjer, for eksempel dersom du ønsker å handle i både valuta, råvarer og derivater av ulike slag kan du benytte en av de anbefalte nettmeglerene. Her finner du populære norsk nettmeglere med allsidige handelsmuligheter.

I tillegg til å ha et bredere utvalg handelinstrumenter enn de fleste øvrige nettmeglere, har de meglerene i oversikten også avanserte tekniske verktøy som hjelper brukeren i å analysere markedet.

Risiko ved salg og kjøp av valuta på nett

For å handle valuta over internett må du benytte deg av en valutamegler eller bank. Banker er som regel mye dyrere og ikke like spesialiserte. Vi anbefaler at bruker vår liste over valutameglere som referanse. Listen oppdateres jevnlig.

Det som er farlig med valutahandel

Risikoen i valutahandel kan være forholdsvis stor, dersom man girer sine handler, det vil si at man belåner investeringen og dermed handler for mye mer enn det man selv har av egne penger. Det betyr at man kan tape alt av innskudd hos nettmegleren. Det er viktig å være klar over at giring medfører ekstremt høy risiko, og man bør kun gjøre dette dersom man vet hva risikoen innebærer. Valutahandel når handelsforholdet mellom valutaparet er 1:1 kan likevel ikke betraktes som risikabelt enn for eksempel aksjehandel. Det er giringen som kan skape problemer, men på den annen side så er det også giringen som skaper de store formuer.

Bruk "stop loss" når du handler

Når du handler med valuta, kan du begrense tap ved å sette en "stop loss" verdi. Dette markerer den grensen du aksepterer å tape. Man kan ikke gardere seg mot tap i valutahandel, men tap kan begrenses. Setter du stop loss for lavt, betyr det at du kan tape relativt mye. Setter du stop loss for nært opptil det du kjøper valuta for, er det mer sannsynlig at handelen vil avbrytes fordi den når stop loss grensen.

Er valutahandel risikabelt?

Ja, det er det helt klart. Spesielt dersom man handler med giring og i CFD-er, som er en vanlig måte å trade valutaer på. Tradere bestemmer i stor grad selv hvor mye man ønsker å handle for, og man kan begrense risikoen ved å redusere giringsnivået eller ved å sette en "stop loss" grense som markerer hvor mye du er villig til å tape, dersom investeringen ikke går din vei. De fleste valutakurser er ganske stabile, og endringene hos de største valutaer er sjelden dramatiske. Med en gang du handler på margin (leverage handel) vil risiko øke, men da i takt med potensiell avkastning. Risiko og potensielle avkastningen henger som regel sammen, så risiko er ikke nødvendigvis noe negativt, heller tvert imot, som valutaspekulant er det noe man må lære å verdsette.

Hvordan vet jeg hvilken valuta som er lurt å kjøpe?

Det, og mye mer, får du svar på når du leser vår guide til handel med valuta.

Hvilke valutameglere anbefaler dere?

Se anbefalte valutameglere. Vi har undersøkt over 200 valutameglere, og funnet frem til 5-7 valutameglere som er mye berde enn snittet. Bare en håndfull har fått pokal-status av oss, og kun 3 har oppnådd gull-pokal merket. Alle med pokal-merket er gode, men de som har fått gull-pokal utmerker seg spesielt.

Hvilken valutamegler er best?

Dette kommer litt an på hvilke behov man har. Her er det mange personlige vurderinger som må gjøres, men noen nettmeglere utmerker seg. Fellestrekk blant gode nettmeglere er:

  1. Tilbyr mer enn tradisjonelle handelsmuligheter. En god nettmegler bør også tilby handel i aksjederivater, samt derivater i råvarer, valuta og annet.
  2. Tilbyr CFD-er og handel i differansekontrakter. Derivathandel tillater giring og dette medfører høy risiko og fare for din kapital. Vær derfor sikker på at du forstår dette før du begynner. De har en demo av deres "handelsmaskin" som gjør det mulig å prøve valutahandel risikofritt uten innskudd. Nettmegleren tilbyr all funksjonalitet en trader måtte trenge.
  3. Noen gode nettmeglere tilbyr dessuten andre tjenester, som for eksempel er det enkelte meglere på nett som har hentet inspirasjon fra sosiale nettverk. Her kan man snakke med andre tradere i nettverket og man kan også se hva de handler og kopier andre tradere. Dersom du ikke ønsker å vise til andre hva du trader kan du selvfølgelig la være å offentliggjøre dette for de andre i nettverket.

Se vår oversikt for å finne en nettmegler som er egnet til ditt behov.

Åpne din første valutakonto

Før du åpner en valutakonto må du bestemme deg for hvilken valutatjeneste / valutamegler du skal benytte deg av. Vi har forsøkt å gjøre denne jobben lettere for deg ved å liste opp de viktigste aktørene som tilbyr valutahandel over internett:

Hvordan åpne en valutakonto hos en valutamegler

Det å velge valutamegler er ikke lett. Det finnes mange alternativer på markedet, og vi brukte lang tid på å få oversikt.

Velg en megler som har tilstrekkelige lisenser til å utøve sin virksomhet i det landet de opererer i. Vi har en oversikt over nettmeglere hvor vi lister opp de mest populære alternativer.

Valutakurser

Du kan finne oppdaterte valutakurser ved å benytte en sanntid valutakalkulator som er tilgjengelig hos alle de nettmeglere vi har listet opp på våre sider.

Valutakurser som benytter et lands hjemmevaluta som enhets-valuta er det samme som en indirekte valutakurs, men det er ikke vanlig med slik bruk i Norge.

Valutakurser som depresierer og appresiserer

Depresierer: Tallet øker når fremmedvalutaen styrker seg og hjemmevalutaen svekker seg.

Appresierer: Ved direkte valutakurs går tallet på valutakurs ned når hjemmevalutaen styrker seg. Man sier at den "appresierer". Hvis en valutakurs går ned fra 6,0000 til 5,9980 så appresiserer denne valuta.

Renteparitet

Teorien omfatter både dekket og udekket renteparitet, og sier at rentenivået i to land og valutakursen mellom de to landenes valuta på sikt vil justeres slik at effekten endringer i det relative rentenivået motvirkes av endringer i valutakursen. Det vil da ikke være mulig å gjøre risikofrie plasseringer i utenlandsk valuta (arbitrasje). En endring i det relative rentenivået i forhold til utlandet vil føre til appresiering eller depresiering av hjemlandets valuta.

Eksempel: Dersom den risikofrie renten i Norge reduseres relativt til rentenivået i Euro-området, så vil (hvis alt annet er likt) den norske valutaen i følge ideen om renteparitet svekke seg (depresiere) slik at det ikke skal lønne seg å ta opp lån i Norge, som kan plassere risikofritt til en høyere rente i Euro-området.

Udekket renteparitet beskriver forholdet mellom spotkurs og terminkurs på utenlandsk valuta. Spotkursen er prisen på umiddelbar levering av utenlandsk valuta (og er den man vanligvis refererer til. Terminkursen for valuta er prisen på fremtidig levering av utenlandsk valuta (fra tre dager og oppover). Formelen for udekket renteparitet kan settes opp som TP=ih-iu=(F-S)/S, der TP er terminpremie (differansen mellom spotkurs og terminkurs), F er terminkurs og S er spotkurs.

Det har ikke blitt vist at renteparitet har vært gjeldende etter 1990-årene. I motsetning til hva teorien om renteparitet sier, har valutaer med høye renter typisk appresiert snarere enn depresiert, muligens som følge av dempet inflasjon og som følge av at en valuta som gir høyere rente framstår som mer attraktiv.

Hvorfor valutakurser beveger seg

En markedsbestemt valutakurs vil endre seg når verdien på en av de to valutaene endres. En valuta vil styrke seg når etterspørselen er større enn tilbudet. Den svekker seg når etterspørselen er mindre enn tilbudet. Folk vil fremdeles ha penger, men de foretrekker å ha formuen i en annen form, for eksempel en annen valuta.

Økt etterspørsel etter en valuta kommer enten av en økt transaksjonsetterspørsel etter penger, eller en økt spekulativ etterspørsel etter penger. Transaksjonsetterspørselen etter penger har høy korrelasjon med næringsaktiviteten i landet, brutto nasjonalprodukt (BNP), og sysselsettingsnivå. Jo flere folk som ikke har arbeid, jo mindre vil befolkningen som helhet bruke på varer og tjenester. Sentralbanker har typisk små vanskeligheter med å tilpasse det tilgjengelige pengetilbudet til etterspørselen etter penger i forretningstransaksjoner.

Det er vanskeligere for en sentralbank å tilpasse pengemengden til den spekulative etterspørselen etter penger. De forsøker imidlertid å gjøre dette ved å endre rentene. En investor kan velge å kjøpe valuta hvis avkastningen (det vil si renta) er høy nok. Jo høyere rentene forventes å bli i et land, jo større er etterspørselen etter landets valuta. Det har blitt hevdet at valutaspekulasjon kan hindre reell økonomisk vekst, spesielt fordi store valutaspekulanter med vilje kan presse verdien på en valuta ned ved å selge den i markedet for å tvinge sentralbanken til å kjøpe valutaen for å holde den stabil. Dette gjelder først og fremst i fastkursregimer der sentralbanken har sagt at den vil holde valutaen på et bestemt nivå, men det kan også forekomme når markedet venter at sentralbanken vil intervenere i markedet for å hindre fallet i valutaens verdi. Hvis sentralbanken intervenerer, så kan spekulanten kjøpe tilbake valutaen fra banken til en lavere pris, stenge posisjonen og ta gevinst.

Når folk velger hvilken valuta de skal sitte på, er de også opptatt av at den skal holde på verdien i fremtiden. En valuta vil ha en tendens til å falle i verdi hvis landets inflasjon er høyere, hvis landets produksjon er ventet å falle eller hvis et land er preget av politisk usikkerhet. Da President Vladimir Putin avskjediget regjeringen 24. Februar 2004, falt verdien på russiske rubler. Da Kina annonserte planer om den første romferden, steg syntetiske futures for kinesiske yuan. Siden Kinas valuta offisielt er knyttet til dollar, har syntetiske markeder oppstått som kan simulere en flytende yuan.

Valutamarked

Valutamarkedene er vanligvis veldig likvide ettersom verdens største banker tilbyr valutahandel døgnet rundt. De har åpent 24 timer i døgnet.

Banken for internasjonale oppgjør (BIS) har offentliggjort en omsetning i det globale valutamarkedet som ligger på USD 650 billioner i gjennomsnitt, og dette er for hver dag. Disse tallene er fra 1998. I 2004 hadde dette tallet steget til USD 1,9 billioner dollar. Det omsettes med andre ord for trillioner i valutamarkedet, og for mannen i gata kan man like så godt snakke om fantasillioner, for her er det ufattelig store pengebeløp i omløp.

Verdens største valutamarked

De største markedene for valutahandel er London, fulgt av New York og Tokyo. Valutahandel er etter vår mening en av de mest interessante aktiviteter innen finans. Likviditeten er veldig bra i de fleste instrumenter knyttet til store valutapar, og det er morsomt å følge med på de store nyhetene (makrobildet) heller enn å fokusere bare på enkelte selskaper eller sektorer.

Hvis du vil, trenger du ikke engang å følge med på nyhetene. Du kan bruke teknisk analyse, og da bruker du kun enkle redskaper til å finne ut hvilke valuta som kan være aktuelle å kjøpe eller selge.

eToro gratis demo

Prøv eToro (Gratis demo)

Super-populære eToro har millioner av brukere, og har blitt en favoritt blant tradere i Norge. Her kan du prøve en gratis demo av eToro (bytt til en ekte konto og handle med egne penger når du ønsker).

Valutahandel guide

Slik begynner du med valutahandel og aksjehandel

Enten vi snakker valutahandel eller aksjehandel: Dette krever relativt lite startkapital, og de grunnleggende prinsippene er enkle å forstå. Les vår guide for nybegynnere om hvordan du begynner å handle aksjer og valuta.

Valutahandel for nybegynnere

Valutahandel for nybegynnere

Valutahandel krever begrenset med startkapital, og de grunnleggende prinsippene er enkle å forstå. Les vår lille guide om hvordan du begynner med å handle valuta.

Aksjer og valuta for begynnere

Aksjehandel og valutahandel for begynnere

Valutahandel og vanlig aksjehandel er relativt billig og enkelt å sette seg inn i. Man kan begynne med gratis demoer hos nettmegler, og etter at man er komfortabel med risikoen kan man satse egne penger på trading. Risiko vil det alltid være.

Ord og uttrykk

Aksjeordboken: Vanlige ord og uttrykk i aksjehandel

Her er noen vanlige ord og uttrykk som ofte benyttes av de som holder på med aksjer, valuta og valutahandel. Bli kjent med terminologien som alle tradere bør kunne.

Valutahandel introduksjon

Introduksjon til valutahandel

Valutahandel går ut på å kjøpe og selge valuta. Valuta handles alltid i par, og du kjøper og selger samtidig.

Lykkes med valutahandel i Norge

Lykkes med valutahandel i Norge

Sliter du fortsatt med den gamle megleren din, men har ventet med å bytte? Nå er kanskje tiden inne for å revurdere hvilken handelsplattform du skal benytte.

Valutahandel

Valutahandel for begynnere

Valutahandel er risikabelt, og selv om det kan medføre profitt er det vel så viktig å være klar over at det kan innebære tap: De fleste tradere taper faktisk penger.

Valutahandel skole

Din første leksjon i valutahandel

Vet ikke hva "Forex" står for, men ønsker å lære mer om det? Velkommen til ditt neste steg! Vi vil gjøre det enkelt for deg å lære det grunnleggende om valutahandel.

Tjen penger på internett

Hvordan tjene penger på internett

Mye rart har blitt skrevet om det å tjene penger på internett - mye er bløff, tull og svindel! Her er en liten guide som lærer deg hvordan du virkelig kan bruke internett til å tjene penger.