Sosial trading på nett

Sosial trading på nett er den nyeste, og mest spennende måten å operere i de finansielle markedene.

Sosial trading på nett

Sosial trading er den nye måten å investere og handle i finansmarkedene på. Den ledende aktøren her er eToro med millioner av brukere. Her kan du se hva andre kjøper og selger i sanntid, og du kan kopiere andre tradere sine handler automatisk. Samtidig får du mulighet til selv å bli kopiert, og på den måten bli belønnet på all kapital under forvaltning - så mye som 2 prosent av kapitalen under forvaltning kan du tjene, og dette utgjør en stor ekstra inntekt for mange tradere.

29. mai 2024 av TJEN 1 MILLION / Investor

Sosial trading innebærer å koble tradere fra hele verden sammen til et eneste stort nettverk. I dette nettverket kan tradere dele hverandres kunnskaper og erfaringer, slik at man kan trade smartere sammen.

Den kollektive kunnskapen man får via sosial trading kan medføre at du oppnår en fenomenal avkastning.

Hva er sosial trading?

Sosial trading defineres av Wikipedia (på en litt sær måte) som en prosess der investorer foretar handelsbeslutninger basert på den samlede finansielle informasjonen som er tilgjengelig via en rekke forskjellige nettbaserte applikasjoner.

Sosial finansiell analyse

Med sosial trading kan man analysere finansielle data på en helt ny måte:

 • Inntil nylig har det vært fundamentale data og teknisk analyse som har vært de grunnleggende redskapene for å ta investeringsbeslutninger.
 • Nye sosiale indikatorer gir investorer sanntidsinformasjon gjennom et åpent system som viser alle transaksjoner til tradere i investeringsnettverket.
 • Sosial finansiell analyse er den nye måten å analysere finansiell informasjon på, og har vist seg å være et svært effektivt redskap på linje med fundamental og teknisk analyse.

Sosial trading er den nye måten å handle på

Investorer kan ikke lenger bero kun på fundamentale og tekniske analyser. Ignorerer man det sosiale aspektet ved trading, så ignorerer man noen av de viktigste dataene i markedet:

Psykologien styrer markedet, og den sosiale finansielle analysen kommer nærmere de psykologiske forholdene enn noen annen finansiell analyseform.

Sosial trading er den naturlige evolusjonen av finansiell handel, historikken kan beskrives kort som dette:

 1. Før internett, var finansiell trading karakterisert av relasjonen mellom kunder og meglere, som var sentrert rundt fysiske lokasjoner som børser og finansielle handelsplasser.
 2. Med internett ble elektronisk trading den nye formen for finansiell handel.
 3. Oppblomstringen av web 2.0 og sisiale nettverk, med Facebook og Twitter som ledende aktører, medførte en ny måte å dele informasjon på. Dette preget også etter hvert den finansielle verden.
 4. Finansielle tradere oppfattet sosiale nettverk som en ny kilde til viktig informasjon. En rekke vellykkede tradere har benyttet sosiale nettverk som en viktig ressurs til å samle inn finansiell, økonomisk og teknisk informasjon.
 5. Finansielle selskaper oppfattet denne nye trenden, og utviklet sosiale nettverk rettet mot tradere og investorer.
 6. Investeringsnettverk ble dannet med utgangspunkt i sosiale nettverk som modell.

Vår prediksjon er at analyse av sosial trading kommer til å bli et like viktig redskap for tradere som fundamental og teknisk analyse er i dag.

Sosiale tradingnettverk

På samme måte som at det finnes mange sosiale nettverk, så finnes det mange investeringsnettverk på nett. De mest populære er de sosiale tradingnettverkene, og da er det spesielt eToro som dominerer dette markedet.

 • Det største sosiale nettverk i verden er Facebook. Her er det riktignok ikke mulig å drive trading, eller praktisk å samle inn informasjon som har relevans for finansmarkedene.
 • Det største sosiale tradingnettverket gir deg mulighet til å se hva millioner av tradere handler, og du kan følge og kopiere de beste traderne. De beste traderne vil også bli belønnet for å selv bli kopiert. Når en trader beviser at man klarer å være lønnsom over en lengre tidsperiode, vil mange ønske å kopiere denne traderen. Sosial trading byr på spennende handelsmuligheter, men selv om man kopierer tradere som tidligere har tjent penger og oppnådd god avkastning, er det ingen garanti for at de gode resultatene vil fortsette. Vær klar over at selv om det kan virke betryggende å kopiere tradere som har en lang historikk med gode resultater, er ikke dette en garanti for fremtidig fortjeneste.

Kan man tjene mye penger på sosial trading?

Nedenfor følger eksempler på avkastning du kunne fått ved å følge og kopiere tradere i et sosialt investeringsnettverk.

Sosial trading er ikke bare en av de enkleste måtene å drive trading på, men også en av de mest effektive. Her har du direkte aksess til selve psykologien i markedet, og du er nærmere alle triggere som er avgjørende for kursutviklingen.

Det er veldig enkelt å begynne med sosial trading. Vårt råd er å starte med sosial trading med en gratis demo, der du ikke behøver å risikere egne penger. Det er tross alt mulig å tape penger også, og i slike tilfeller skulle man vel ønske at det var liksompenger som var tapt og ikke egne sparepenger.

Les mer om sosial trading her

Hvordan bli belønnet ved å bli en populær investor i sosiale tradingnettverk?

Vi har fått flere henvendelser fra lesere relatert til hvordan man kan begynne tjene belønning som populær investor direkte fra sosiale tradingnettverk.

Svaret er at hvis du skal få belønning som populær investor, så må du finne en strategi som virker.

Å finne en profitabel strategi kan ta flere år, og man blir ikke en erfaren trader i løpet av bare noen dager. Et alternativ kan være å kopere andre som allerede lykkes med trading på nett.

Få trader-følgere i de store sosiale tradingnettverkene

Det enkleste alternativet er nok å benytte et av de største og populære sosiale handelsnettverkene. Her har du muligheten til å lære hvordan andre tjener penger på trading, og du kan enkelt se og følge hva andre tradere handler i sanntid. På den måten kan du lære veldig mye om trading selv uten å investere en eneste krone selv.

Bruk sosial trading til å automatisk kopiere andre tradere

Tradere kan dra fordel av sosial trading med sosial trading. Med dette verktøyet kan du helt automatisk kopiere andre tradere.

La oss si du søker i databasen til de største nettverkene som nå består av flere millioner tradere. Her finner du en håndfull tradere som har hatt en utrolig avkastning de siste 12 månedene. Du velger å følge en av disse traderne, som har oppnådd fennomenale 2356% fortjeneste det siste året.

I de kommende månedene følger du denne traderen, og allerede i første måned går porteføljen opp med 70%. Neste måned blir det negativ avkastning, men du velger å holde ut ettersom du støtter deg til de tidligere prestasjonene. Dette viser seg å være lønnsomt, og traderen du følger tjener 487% avkastning i løpet av de tre månedene du følger denne traderen.

Hadde du kopiert denne traderen hadde dette vært de enkleste pengene du noensinne hadde tjent. Dersom du hadde satt inn 100.000 kroner på denne traderen ville du sittet igjen med 487.000 kroner før skatt (fortsatt en pen gevinst etter kapitalskatt som er på 28%).

Dersom traderen du følger gjør en god handel, så vil dette reflekteres i din portefølje. Med sosial trading er det nesten litt som å sette pengene sine på andres traderporteføljer, heller enn å investere direkte i markedet. Dette minimerer din risiko, og vi har også erfart at det er mye mer forutsigbart å sette pengene sine på andre tradere enn direkte i markedet.