Råvarehandel

Råvarehandel er handel med differansekontrakter (CFD). Her er en oversikt over nettmeglere som tilbyr handel med råvarer.

råvarehandel

Det finnes mange nettmeglere som tilbyr råvarehandel (handel i råvarederivater) samt annen trading innen aksjehandel og mer. Vi liker spesielt godt eToro.

26. mai 2024 av TJEN 1 MILLION / Råvarehandel

Råvarehandel er på sett og vis litt annerledes enn mange av de andre formene for handel som utføres innen finans.

Vi sikter her ikke til råvarehandel i den forstand at det foregår fysisk handel med råvarer, slik som når et bondelag kjøper inn korn til husdyr, eller når en fabrikkeier kjøper inn gull, men heller råvarehandel i form av råvarederivater.

Råvarehandel fra et trading-perspektiv vil nesten alltid foregår gjennom derivater.

Skal du handle råvarer gjennom derivater må du sealvfølgelig benytte en nettmegler som har slike muligheter.

Her er en liste over de mest aktuelle nettmeglere hvor du kan handle råvarer/råvarederivater og mye annet. Her kan du trade i råvarederivater og CFD-er (differansekontrakter) i råvarer. Det er slett ikke så vanskelig som kanskje det høres ut å begynne med dette, med det å oppnå en fortjeneste kan dog vise seg å være utfordrende.