Definisjon av Forex, valutakurser, valutamarkedet og valuta

Vet du hva definisjonen på valuta, valutakurs, og Forex er? Her har vi definert noen grunnleggende begreper.

definisjon forex valutakurser valutamarkedet valuta
27. mai 2024 av TJEN 1 MILLION / Valutakurser

Forex står for Foreign Exchange og fritt oversatt på norsk betyr det utenlandsk handel med valuta.

Valuta:

Valuta er definert som et lands penger. Den pengeenheten et land har valgt å benytte for transaksjoner. Land kan ha en eller flere offisielle valuta. Vi har også sett eksempler på at byer har gjeninnført valuta, selv om det ikke har blitt kjent som en offentlig valuta på nasjonalt nivå. Et eksempel er en gjeninnføring av pesetas i noen få byer i Spania. I mars 2011 kunne vi lese i Aftenposten at "mer enn 60 butikker skal ha blitt enige om å godta den gamle spanske valutaen pesetas som gyldig betalingsmiddel."

Valutakurs:

Valutakurs er definert som prisen på valuta i ett land målt mot prisen på valuta i et annet land. Valutakursen representerer vekslingsforholdet mellom to valuta. Det som er viktig å være klar over med valutakurser, er at det finnes to faktiske kurser: en kjøpskurs, og en salgskurs. Ut i fra disse to kursene kan man få en rekke andre kurser, slik som gjennomsnittlig dagskurs av kjøper og selgerkurs, og en kurs som er medianen av selger- og kjøperkurs.

Valutamarkedet:

Valutamarkedet er verdens største finansielle marked. Det kjennetegnes av handel mellom landegrensene, lave transaksjonskostnader, lave eller ingen gebyrer, gjerne ofte uten kurtasje (men pass på: noen handelstjenester er grådigere enn andre, se min liste over de tjenestene jeg har positive erfaringer med her). I valutamarkedet er det vanskelig å drive med arbitrasje for private tradere. I valutamarkedet kan man drive med intradag trading ("daytrading") eller investere / pengeplasseringer med en viss tidshorisont.