Valutahandel

Valutahandel består i å handle valuta og spekulere i valutakurser. Dette innebærer at du må risikere egne penger, men den som behersker valutahandel kan tjene veldig mye penger, gjerne på kort tid.

valutahandel

Valutahandel kan i utgangspunktet utføres av alle, men skal man lykkes må man forstå hva man holder på med. Mange nettmeglere tilbyr gratis demo og disse er fine for den som ønsker å øve seg uten å risikere egne penger. Her er en oversikt over nettmeglere som tilbyr gratis demo av valutahandel.

26. mai 2024 av TJEN 1 MILLION / Tjen penger

Valutahandel (Forex) er ikke for hvem som helst. Likevel vil vi påstå at det er aktuelt for de fleste å prøve seg.

Du trenger ikke være rik for å begynne, og det holder at du starter med små beløp. En tusenlapp kan være nok. Riktignok bør du satse litt mer om du skal få muligheten til å tjene deg rik.

Forex står for foreign exchange, altså handel med utenlandske valuta.

Valutamarkedet er verdens største finansmarked (med en omsetning på 3 trillioner dollar daglig!). Det betyr for deg at når du kjøper en valuta, kan du være trygg på at det vil være lett å få solgt igjen (Dette kalles god likviditet!).

For å tjene penger på valutahandel må du selge til en høyere pris enn det du kjøpte for.

Forstå risikoen før du begynner

Før du starter, bør du forstå risikoen involvert i valutahandel. I mange tilfeller er det muligheter for giring (lånefinansiert investering). Risikoen øker i takt med belåningsgraden, hvilket betyr større gevinst dersom markedet går i din favør, men større tap dersom dine posisjoner går mot deg.

Skatt på valutahandel

I Norge må man skatte av all inntekt og all gevinst på kapital. Tjener du penger på valutahandel, må du skatte av dette, og dersom du taper penger kan du få fratrekk på skatten.

Skattesats på 27% gjelder for gevinst på kapital. Dette er også gjeldende for valutahandel. Vi tar forbehold om endringer i satsen etter at dette har blitt publisert.

Skatt på valutahandel ved handel hos utenlandske nettmeglere

Skattesatsen er den samme hos utenlandske nettmeglere, men benytter du utenlandske nettmeglere, vil det være viktig å rapportere inn gevinster selv. Selv ikke alle norske nettmeglere leverer inn alle tall ferdig utfylt til skattemeldingen, så du må se over alle tallene uavhengig av hvilken nettmegler du benytter.

Utenlandske nettmeglere vil ikke levere tall direkte til Skatteetaten, og det er ditt ansvar å rapportere riktige kapitalinntekter. Dette er heldigvis forholdsvis enkelt. Dersom du benytter en regulert nettmegler som har tilrettelagt dokumentene du behøver kan du benytte dette som vedlegg i skattemeldingen.

I forhold til skatterapportering er det ikke nødnvendigvis vanskeligere å handle med utenlandske nettmeglere enn norske nettmeglere. De fleste utenlandske nettmeglere vi har prøvd har gode rutiner på dette, og det har ikke vært noen spesielle utfordringer knyttet til rapportering av gevinst eller tap.

Enkelt å tjene penger på valutahandel?

Om det er enkelt å tjene penger på valutahandel kommer an på øynene som ser. Ingen seriøse vil vel påstå at det er lett å bli rik på valutahandel. Det er vel mer korrekt å si at det er lett å tape penger på handel i valuta, i hvert fall hvis du ikke vet hva du gjør. Likevel skal det også sies at man kan tilegne seg kunnskap, slik at man etter hvert kan lære seg å kjenne og forstå markedet.

Det er mulig å tjene penger på kort sikt og lang sikt i valutamarkedet. Du kan kjøpe en valuta, og vente med å selge igjen før om flere måneder eller år senere. Her er det snakk om langsiktige investeringer. Eller du kan kjøpe en valuta og selge med fortjeneste etter bare noen sekunder, minutter eller timer. I dette tilfellet snakker vi om kortsiktige handler, eller daytrading.

Hvordan begynner du med valutahandel?

Det er relativt enkelt å komme i gang. Alt du trenger å gjøre er å registrere deg på en valutatjeneste, og de åpner en valutakonto for deg som du kan sette inn penger på. Vanligvis holder det å sette inn et lite beløp, og du kan sette inn så mye du ønsker.

Det er ingen grunn til å kun velge blant de norske nettmeglerene, selv om mange synes det føles tryggere. Seriøse utenlandske nettmeglere med regulering fra finanstilsyn kan være minst like så bra, om ikke enda bedre. Mange av de største nettmeglerene i verden har handelsprogrammer som er langt bedre enn det du finner blant norske nettmeglere.

Når du skal handle valuta, må du først velge en nettmegler. Noen nettmeglere tilbyr integrasjon med tradingsoftware som MetaTrader, men for mange ordinære daytradere er ikke dette nødvendig. CFD-tjenester er også populære, og et alternativ til vanlige aksjemeglere, her kan man handle derivater, ofte gjennom en nettbasert handelsløsning, og en gratis og risikofri prøveversjon av nettmeglerens handelsprogram er gjerne tilgjengelig.

Her finnes mer informasjon om valutameglere på nett.

* Handel i valuta, aksjer og annet gjennom CFD-er risikabelt. Dette er girede produkter og innebærer høy risiko. Vær sikker på at du forstår risikoen helt og handle kun for penger du har råd til å tape. Denne formen for trading passer ikke for alle.

Kan du tjene mye penger på valutahandel?

Selv om man kan tjene svært mye penger på valutahandel, skal man også huske på at mange taper penger på dette. Alle investeringer innebærer risiko, og man bør gjøre seg kjent med den bestemte risikoen som gjelder for den type handel man ønsker å utføre. Den som tar seg tid til å prøve seg frem og skaffer seg praktiske erfaringer kan etter hvert oppnå en svært god kapitalinntekt, og inntekten vil akkumulere drastisk etter hvert som du bygger deg opp en stadig stører pengebinge som du kun benytter til valutahandel.

De rike blir rikere, og kanskje ikke noe sted er det så tydelig som i valutamarkedet.

Sosial trading

I tillegg til tradisjonell trading, finnes det også noe som kalles sosial trading.

Ved å delta i sosiale investeringsnettverk kan du se, følge og kopiere andre tradere.

Sosial trading i finansmarkedene har mange fordeler, og den mest åpenbare fordel er såklart at du kan kopiere selv de beste traderne. Hver gang den du kopierer tjener penger, vil du også tjene tilsvarende like mye prosentvis. Husk likevel at selv om du kopierer noen som har oppnådd god avkastning tidligere, så er det ingen garanti for at de også kommer til å tjene penger i fremtiden.

De største sosiale investeringsnettverkene har millioner av tradere, og når det gjelder sosiale investeringsnettverk betyr størrelsen mye. Du har da et stort antall tradere som kan kopieres, og det finnes enkelte tradere hos disse tjenestene som er svært dyktige tradere - og disse kan man altså kopiere uten at det koster noe.

Sosiale investeringsnettverk er nettbaserte tjenester som tjener pengene sine på spread mellom kjøperkurs og salgskurs i handlene, en kostnad som knapt er merkbar for den som handler, men siden det er så ufattelig mange handler som gjennomføres her så vil det likevel være tilstrekkelig. Kundene slipper billig unna, og får benyttet seg av en handlestjeneste som så og si er gratis å bruke.

Noen sosiale investeringsnettverk tilbyr en gratis demo uten forpliktelser, og selvfølgelig også muligheten til å handle med virkelige penger dersom du gjør et innskudd.

Den som vil bli rik fort, kan bli lurt fort

Er det mulig å bli rik på valutahandel?

Det finnes eksempler på tradere som har oppnådd stor avkastning i markedet, men det finnes nok enda flere eksempler på tradere som har tapt penger i markedet.

Det er vel nettopp tanken om å bli rik fort som får mange på tanken om valutahandel. Dessverre er dette en felle det er lett å gå i. Det er ikke lett å bli rik på valutahandel, og den som tror det bør nok finne seg noe annet å gjøre. Det er mulig å oppnå høy avkastning, men det krever god kunnskap om risiko.

Mange er faktisk overbevist om at de er en av de som kommer til å bli rik fort på valutahandel. Så naiv kan man være.

Det er helt riktig at mange tradere allerede tjener gode penger på Forex, og selv mange i Norge har definitivt blitt rikere på valutatrading.

Ikke lett å bli rik på trading

Forrmuen vokser jevnt for noen, og det kan være en spennende hobby for mange. Det byr på en mer variert arbeidsdag enn man kakn forestille seg til å begynne med, og man styrer helt selv. Det finnes helt klart en del som tjener virkelig bra på å handle valutaer gjennom derivater som CFD.

Likevel er det grunn til å advare mot de som skal fortelle deg at det er lett å bli rik på Forex. Det er det slett ikke.

Valutahandel krever at du tør å ta sjanser, og at du tåler å gå på en smell innimellom. Det er nesten garantert at man vil tape penger, men målet er jo å gjøre tapene mindre enn gevinstene, og altså oppnå en fortjeneste totalt sett.

Bli rik fort, og fattig like fort

Det finnes mange av de som tjener sykt med penger på Forex i begynnelsen, og det kan være både en fordel og en ulempe. For å lykkes i lengden må man få til å skape en jevn avkastning.

De tradere som tjener mye penger fort, vil også kunne tape de like fort igjen.

Grådighet og frykt dominerer i valutamarkedet

De som drømmer om å bli rik fort, har hastverk, og det er ikke noe bra når du skal spekulere i valuta. Markedet har sitt eget tempo og lever sitt eget liv, og den som er litt for grådig eller litt for redd blir alltid første offer. Mange store formuer går tapt i valutamarkedet fordi folk har det litt for travelt. De skal bli rik fort.

Når du har drevet på en stund så blir du lei av å gamble. Du ønsker en viss kontroll, og du ønsker å finne ut hvordan du kan begrense din risiko. Valutahandel innebærer alltid en viss risiko, men risikofaktoren er ikke konstant. Noen lever på kanten av stupet hele tiden, og blir rik og fattig på samme dag. Andre forsøker å gå med et tilfredsstillende overskudd hver måned.

Bruke penger til å tjene penger

Etter en stund forstår de fleste at deres viktigste redskap er selve kapitalen. Det handler om å bruke penger til å tjene penger. Taper du kapitalen din er du ferdig. Da er det game over. Mange bruker litt tid på å forstå dette.

Hvis du skal satse alt, så må du vite hva du gjør. Tilfeldigheter vil det alltid være, men man forsøker å overlate så lite som mulig til tilfeldighetene. Mitt mål er jevn avkastning over tid, og faller ikke for fristelsen om å gamble stort. Det er urealistisk å forvente at formuen skal doble seg hvert år, ingen mennesker har klart det i mange så veldig år på rad.

Få bakkekontakt

Den som har bakkekontakt blir ikke bare rik, men de klarer også å bevare formuen sin. De som jager urealistiske drømmer vil etter hvert våkne opp.

Noen valutatradere vil bare ha mer, mer, mer hele tiden. De forstår ikke at måten de tenker på ødelegger for tradingen. Det er ingenting galt med å ha drømmer. Mange av de som har gjort det veldig bra har hatt store drømmer og urealistiske forventninger, og de har hatt mye flaks, og våknet opp før de har tapt alt igjen. De endrer sin strategi før de ser det går galt, og forstår at ingenting vokser opp i himmelen. Man kan ikke doble formuen sin igjen og igjen, slikt skjer bare ikke. Før eller siden er det stopp.

Forutsigbarhet og frihet er viktigere enn rask rikdom

Vil du bli rik fort? Det er nok ikke galt for en trader å ha mål om at formuen skal vokser jevnt, men raske penger er vanskelig å oppdrive i den virkelige verden.

Risiko kan begrenses, og man inngår et slags kompromiss. Ved å være forsiktig og restriktiv i markedet vil de store gevinstene utebli oftere, og man opplever kanskje aldri å tjene flere hundre tusen på en dag, men heller ikke taper jeg mer enn det man er komfortabel med.

Er du gambler eller trader?

En trader vil tjene penger, en gambler vil vinne penger. Begge kan bli rik, og begge kan tape alt. Forskjellen er at traderen har det beste utgangspunktet for å lykkes.

Du må bestemme deg om du er en gambler eller en slags forvalter.

Noen tradere forvalter formuen godt, og gjør det på en slik måte at det gir avkastning og mulighet til å opprettholde ønsket levestandard.

Hvis du vil bli rik fort, så har du feil innstilling. Da er du kanskje en gambler, og ikke en trader. Så kan man også spørre seg hvor mye penger man ønsker å tjene, og hvor mye har man råd til å tape. Husk at alle pengene du har i markedet kan gå tapt, og det fort.

Her er en liste over nettmeglere med gratis demo til valutahandel, aksjehandel, trading i derivater og mye mer - for den som ønsker å prøve seg, få erfaringer og lære med fiktive penger.

Advarsel om risiko: Husk at handel med valuta medfører risiko, spesielt dersom det innebærer giring, det vil si en belåning av investeringen. Sett deg inn i risikoen før du begynner å handle. Handle aldri for mer penger enn du har råd til å tape.

Det er faktisk flere kategorier for valutahandel, og alle er ganske ulike fra hverandre.

Ulike former for valutahandel

  • Grunnleggende Day Trading tradere starter ved å samle bestander, holde den et øyeblikk og gjøre sitt beste for å handle alle aksjer på kvelden. Hans / hennes hovedoppgave består av kjøpe og selge aksjer. Disse behandler gjør handelsmannen å få øyeblikkelige inntekter.
  • Swing Day Trading - handelsmannen lagrer bestandene ganske lengre tid som for eksempel i noen timer eller noen dager å akkumulere store inntekter. Men erfaringer Swing Trading risikoen for ujevne markedsrenter av bestandene.
  • Day Trading - dagen handelsmann kjøper aksjer og organiserer salget huske posisjonen eller markedspriser på aksjer. Dette kan føre holde bestandene i en uke eller uker og en gang i månedsvis, men bedre inntekter normalt gå etter.
  • Online valutahandel - dette kan være et av de andre tre typer dagen handel, men handel og kjøp av aksjer gjøres online. Fordi denne handelen er gjennom hjelp av datamaskinen, en effektiv maskin med 24 / 7 internettforbindelse er en betydelig nødvendighet.

Hele tiden utdanne deg selv om markedet før du gjør noen kjøp av aksjer. Markedet pekere presenteres på de fleste TV-kanaler og erklært på radio er de beste måtene å lære mer om forex day trading stil.

Ikke bli oppmuntret lett av inntekter. Ikke alle trading kan forvandle seg til inntekter. Implementere en ordning, og sørg for å holde seg til det. Ikke endre ordningen med jevne mellomrom. Dette kan bare ødelegge systemet fungerer.

Vær bestemt og tolerant. Hvis du ikke tjener spontan øker, kan inntekter skje.

Ikke glem at dagen handel er en usikker virksomhet og hvor det er inntekter det er tap også. Når du er besluttet å involvere deg inn i forex day trading eller hvis du allerede er en dag handelsmann, er det ting som du bør huske. Disse tingene er bare din guide til en effektiv dag på trading.

Når du har day trading som inntektskilde, er du muligens risikere mer penger og dine penger er i så mye risiko. Denne artikkelen er ikke å fortelle deg tilbake ut fra prognosen handler. Dette vil bare tjener som din guide som du går sammen med forex day trading.

For å oppnå profitt som du ønsker for dagen din valutahandel, bør du alltid være forsiktig og årvåken. Det er også nødvendig at du lærer valutahandel og prognosen funksjoner. På denne måten kan du trygt handle aksjene dine til enhver tid på dagen.

Valutahandel er ikke lett å beherske, men det er best om du kombinerer teori og erfaring og lærer på veien.

Nettsider du kan tjene på

Sidene som hjelper deg å tjene penger på nett

Er du en av de mange som gjerne kunne tenke deg å tjene litt ekstra penger på nett? Eller kanskje drømmer du om å tjene en formue på dine online-aktiviteter? Her er nettsider som kan hjelpe deg et godt stykke på vei!

Vinne i lotto

Vinne i lotto (usannsynlig)

Her er noen tips som faktisk kan øke dine sjanser til å vinne i lotto hver gang. Det er ikke riktig at du trenger flaks for å vinne i lotto. For å tjene penger på lotto må du få oddsene på din side.

eToro gratis demo

Prøv eToro (Gratis demo)

Super-populære eToro har millioner av brukere, og har blitt en favoritt blant tradere i Norge. Her kan du prøve en gratis demo av eToro (bytt til en ekte konto og handle med egne penger når du ønsker).

Bli rik fort

Bli rik (fort)

Vi har laget en plan til hvordan du kan bli rik. Denne planen er ingen garantert vei til suksess, men kanskje kan du likevel bli rik fort hvis du prøver disse tipsene!

Lettjente penger

Lettjente penger

Det finnes noen muligheter for lettjente penger, men det er ikke mange. Her ser vi på hva du kan gjøre for å tjene penger lett, raskt og uten spesiell kompetanse.

Starte bedrift

Starte bedrift

Skal du starte bedrift? Mange har spørsmål om hvorda de etablerer firma. Skal du registrere et aksjeselskap, enkeltpersonsforetak, hvilket firmanavn skal du velge, hvordan registrerer du deg? Få svar på dine spørsmål om etablering.

Tjen penger på internett

Hvordan tjene penger på internett

Mye rart har blitt skrevet om det å tjene penger på internett - mye er bløff, tull og svindel! Her er en liten guide som lærer deg hvordan du virkelig kan bruke internett til å tjene penger.

Aksjer, valuta, mm.

Handle aksjer og valuta

Aksjehandel og valutahandel gir deg mulighet til å tjene mer penger med de pengene du allerede eier. Alt du trenger å gjøre er å handle aksjer eller valuta som stiger i pris.

Tjen penger online

Tjen penger online - de beste linkene!

Her er noen utvalgte linker til tjenester og nettsider som omhandler det å tjene penger online. Det finnes ingen garantier for at våre lesere vil tjene penger på disse sidene, men oppfordrer hver enkelt å undersøke de muligheter som er av interesse.

Bli millionær

Vil du bli millionær?

Vil du bli millionær? Finn ut hva som er hemmeligheten til å bli dollarmillionær. Les om den spennende og morsomme veien du må gå for å tjene opp en formue på 6-7 millioner kroner.